องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

NO GIFT POLICY นโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส คณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างภารกิจและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก มีนโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาลองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของทุกท่าน มา ณ ที่นี่    เอกสารประกอบ กิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
ภาพนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ขอเชิญบุคลากร ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายชื่อบุคลากรร่วมกิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    วันที่ลงข่าว
: 11 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ