องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ็เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ็เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยที่ ๒ คั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ