องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


อบต.กุดจอก ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ทราบโดยทั่วกัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ อบต.กุดจอก ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ทราบโดยทั่วกัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง