องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565)
 
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11
หมู่ 12
หมู่ 13
หมู่ 14
    วันที่ลงข่าว
: 24 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง