องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ หน้า 1
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ หน้า 2
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง