องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสภา อบต.สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสภา อบต.สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๕
รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ