องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรัฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรัฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ