องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2565 ]16
2 บุคลากร กองคลังและกองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]15
3 บุคลากร กองช่าง เข้ารับการฝึกอบรมฯ [ 25 มี.ค. 2565 ]16
4 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓) [ 24 มี.ค. 2565 ]15
5 โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ปปช.และสตง. [ 24 ก.พ. 2565 ]15
6 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒) [ 23 ก.พ. 2565 ]16
7 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 24 ม.ค. 2565 ]30
8 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เมษายน ๒๕๖๕ ) [ 22 ธ.ค. 2564 ]14