องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]2
2 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]2
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มิ.ย. 2563 ]10
4 รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2563 ]8
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]7
6 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]8
7 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]37
8 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]8
9 สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 ส.ค. 2562 ]8
10 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]7
11 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 พ.ค. 2562 ]7
12 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]7
13 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]9
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]82
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]88
16 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]88
17 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2560 ]92
18 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตรั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2560 ]83