องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มิ.ย. 2563 ]3
2 รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2563 ]1
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]1
4 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]1
5 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]30
6 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]1
7 สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 ส.ค. 2562 ]1
8 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]1
9 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 พ.ค. 2562 ]1
10 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]1
11 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]4
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]75
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]81
14 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]80
15 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2560 ]85
16 ระเบียบวาระการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ตรั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2560 ]75