องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 25 ส.ค. 2565 ]19
2 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]17
3 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]15
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]16
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]15
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก [ 11 ม.ค. 2565 ]15
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ย. 2564 ]14
8 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 ส.ค. 2564 ]14
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2564 ]14
10 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]16
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2564 ]29
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]14
13 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]17
14 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]13
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]16
16 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มิ.ย. 2563 ]14
17 รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2563 ]15
18 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]15
19 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]15
20 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]15
 
หน้า 1|2