องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 18 เม.ย. 2565 ]18
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]19
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกครั้งแรก [ 11 ม.ค. 2565 ]20
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 27 ก.ย. 2564 ]23
5 รายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 18 ส.ค. 2564 ]21
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 24 พ.ค. 2564 ]21
7 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]19
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2564 ]18
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]15
10 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]19
11 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]20
12 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]18
13 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มิ.ย. 2563 ]20
14 รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2563 ]19
15 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]17
16 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]18
17 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]19
18 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]17
19 สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 ส.ค. 2562 ]20
20 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]18
 
หน้า 1|2