องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2566 ]2
2 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต. ประจำเดือน พ.ย.๒๕๖๕ [ 1 ธ.ค. 2565 ]3
3 สรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]3
4 รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]17
5 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]15
6 รายงานสรุปความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]15
7 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]15
8 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]16
9 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]16
10 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]14
11 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]14
12 รายงานผลความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]14
13 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ แบต.กุดจอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]15
14 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ย.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]16
15 รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]16
16 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]15
17 ประกาศ เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]20
18 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ของผู็เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]16
19 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศ๗ิการยน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]15
20 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]15
 
หน้า 1|2|3