องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]1
2 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]12
3 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]18
4 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]18
5 รายงานผลความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]20
6 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ แบต.กุดจอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]21
7 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ย.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]21
8 รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]23
9 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]22
10 ประกาศ เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]22
11 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ของผู็เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]18
12 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศ๗ิการยน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]22
13 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]21
14 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]20
15 สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการของ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]21
16 สรุปประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]19
17 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุด บริการ อบต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]20
18 สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]19
19 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]18
20 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]17
 
หน้า 1|2