องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]10
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 พ.ย. 2565 ]43
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 28 ก.ย. 2564 ]19
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ [ 27 ก.ย. 2564 ]15
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พงศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 27 ก.ย. 2564 ]16
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2563 ]14
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 ก.ย. 2563 ]18
8 รายงานการปิดบัญชีด้วยระบบE - laas ประจำปีงปบระมาณ 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]33
9 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 27 ก.ย. 2562 ]14
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]17
11 ประกาศ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2561 ]31
12 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]15
13 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2561 [ 31 ก.ค. 2560 ]32