องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง