องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2561

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2561

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ