องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]2
2 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ อบต.ที่ออกตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 [ 10 ส.ค. 2563 ]0
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]2
4 ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]8
5 ปรกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุม สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]8
6 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]6
7 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]9
8 ประกาศสภาอบต.กุดจอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]8
9 ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]7
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ก.ค. 2562 ]7
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]6
12 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 4 ก.พ. 2562 ]8