องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2565 ]4
2 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]20
3 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.กุดจอก สมัยประชุม สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]17
4 การแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 14 ม.ค. 2565 ]23
5 คำสั่งอำเภอบัวใหญ่ เรื่องแต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 12 ม.ค. 2565 ]21
6 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการสภา [ 11 ม.ค. 2565 ]82
7 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]18
8 ประกาศ การคัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]33
9 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]21
10 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 4 ม.ค. 2565 ]18
11 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ช่วยเหลืองานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 4 ม.ค. 2565 ]30
12 ประกาศ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ [ 4 ม.ค. 2565 ]3
13 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ส.ค. 2564 ]33
14 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ [ 9 ส.ค. 2564 ]16
15 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]17
16 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]16
17 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.กุดจอก [ 26 มี.ค. 2564 ]29
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]16
19 ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 23 พ.ย. 2563 ]37
20 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 29 ต.ค. 2563 ]15
 
หน้า 1|2