องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฎิบัติงานนักวิชาการเกษตร [ 22 ธ.ค. 2565 ]2
2 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 4 ต.ค. 2564 ]14
3 คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัด [ 27 เม.ย. 2563 ]16
4 คู่มือปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัด [ 22 เม.ย. 2563 ]14
5 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งครู หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านหนองเซียงโข่ [ 1 พ.ค. 2562 ]26
6 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งครู หัวหน้าสถานศึกษา ศพด.บ้านโคกเพ็ด [ 1 พ.ค. 2562 ]30
7 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 พ.ค. 2562 ]14
8 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ [ 16 ต.ค. 2561 ]14
9 คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2561 ]14
10 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 8 ส.ค. 2561 ]14
11 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี [ 1 พ.ค. 2561 ]15
12 คู่มือการปฎิบัติงานด้านพัสดุ [ 1 พ.ค. 2561 ]13
13 คู่มือ การขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2560 ]15
14 คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ [ 6 พ.ย. 2560 ]16
15 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 18 ต.ค. 2560 ]31