องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ สำนักงานปลัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ