องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตฐานการปฎิบัติงาน


คู่มือปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัด

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือปฏิบัติงานหัวหน้าสำนักปลัด
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ