วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน ม.7 (ทิศเหนือ-โคกหนองปรือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการศึกษาดูงาน ที่จ.อุบลราชธานี และ จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนดิน ม.9-ถนนทางหลวง 202 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านดอนแปะ ม.8 (ซอยหลังวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านโสก ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.8 บ้านดอนแปะ (ซอยหนองขาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.8 ถนนหนองขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จัดหาพัสดุ โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนการเล่นกีฬาของประชาชน ประจำปี 2563
3  ม.ค. 2563
ซื้อจัดหาพัสดุ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง