องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุด บริการ อบต. ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]46
42 สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]59
43 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]57
44 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]49
45 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]83
46 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]57
47 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอกประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 14 ธ.ค. 2563 ]55
48 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]54
49 สรุปผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]55
50 สรุปสถิติแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกึดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]81
51 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]74
52 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]44
53 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]75
54 สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 18 มิ.ย. 2563 ]45
55 สรุปผลแบบสอบถามความพึงใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 2 มี.ค. 2563 ]52
56 สรุปผลแบบสอบถามความพึงใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ [ 4 ก.พ. 2563 ]43
57 สรุปผลแบบสอบถามความพึงใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 6 ม.ค. 2563 ]46
58 สรุปผลแบบสอบถามความพึงใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]42
59 สรุปผลแบบสอบถามความพึงใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 4 พ.ย. 2562 ]48
60 สรุปผลความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามารับบริการ ที่มีต่อการให้บริการ ของอบต.กุดจอก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]43
 
|1|2หน้า 3