องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]104
22 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]60
23 รายงานสรุปความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]62
24 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]62
25 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]60
26 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]69
27 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]56
28 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]64
29 รายงานผลความพึงพอใจผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]52
30 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ แบต.กุดจอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]53
31 รายงานสรุปผลความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือน พ.ย.2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]55
32 รายงานสรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]58
33 สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน ในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]60
34 ประกาศ เรื่อง สรุปผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 4 ต.ค. 2564 ]58
35 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ของผู็เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]47
36 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศ๗ิการยน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]65
37 รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]53
38 สรุปผลความพึงพอใจของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]55
39 สรุปผลความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการของ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]60
40 สรุปประเมินความพึงพอใจ ของผู้เข้ามารับบริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]59
 
|1หน้า 2|3