องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทอำนาจหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ศึกษาการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ปปช.และสตง. [ 24 ก.พ. 2565 ]62
22 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๒) [ 23 ก.พ. 2565 ]50
23 การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 24 ม.ค. 2565 ]80
24 แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ถึง เมษายน ๒๕๖๕ ) [ 22 ธ.ค. 2564 ]44
 
|1หน้า 2