องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 216 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศประกวดราคา และราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยช้าง ท.7 (สายทางบ้านอ้อยช้าง-บ้านหนองเซียงโข่) [ 23 มิ.ย. 2566 ]41
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านดอนหัน (สายถนน 202-วัดบ้านดอนหัน) [ 7 มิ.ย. 2566 ]49
63 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านดอนหัน (สายถนน 202-วัดบ้านดอนหัน) [ 7 มิ.ย. 2566 ]32
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองหัวฝาย) [ 19 พ.ค. 2566 ]99
65 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านหัวฝาย ม.13 (สายรอบหนองหัวฝาย) [ 15 พ.ค. 2566 ]31
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายดอนแปะ-โนนแดง) [ 19 เม.ย. 2566 ]29
67 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายบ้านดอนแปะ-โนนแดง) [ 11 เม.ย. 2566 ]27
68 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (รอบหนองน้อย) [ 4 เม.ย. 2566 ]29
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (รอบหนองน้อย) [ 4 เม.ย. 2566 ]26
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.14 บ้านโนนแดง (สายโนนแดง-บ้านโสก) [ 28 มี.ค. 2566 ]35
71 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโสก) [ 27 มี.ค. 2566 ]118
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) [ 20 มี.ค. 2566 ]125
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดิน ม.11 บ้านดอนหัน (สายหนองถั่วแปบ- อบต.โนนประดู่) [ 17 มี.ค. 2566 ]26
74 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดิน ม.11 บ้านดอนหัน (สายหนองถัวแปบ-อบต.โนนประดู่) [ 16 มี.ค. 2566 ]25
75 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) [ 16 มี.ค. 2566 ]121
76 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.4 (สายบ้านโสก-โคกเพ็ด) [ 2 มี.ค. 2566 ]28
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายบ้านโสก-โคกเพ็ด) [ 2 มี.ค. 2566 ]25
78 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ (คุ้มรักษ์ธรรม) [ 27 ก.พ. 2566 ]37
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ (คุ้มรักษ์ธรรม) [ 27 ก.พ. 2566 ]34
80 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย ม.2 (สายรอบบ้าน) [ 23 ก.พ. 2566 ]103
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11