องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บ้านโสก(บ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด) [ 18 ส.ค. 2566 ]72
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ (สายหลังวัด) [ 18 ส.ค. 2566 ]64
43 ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (สายหลังวัด) [ 15 ส.ค. 2566 ]98
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.9 บ้านดอนแร้ง (คุ้มสวนผัก) [ 19 ก.ค. 2566 ]56
45 ประกาศราคากลางก่อสร้าง คสล. บ้านดอนแร้ง ม.9 (คุ้มสวนผัก) [ 18 ก.ค. 2566 ]100
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายบ้านดอนแปะ-บ้านโนนแดง) [ 11 ก.ค. 2566 ]236
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.7 บ้านอ้อยช้าง (สายทิศเหนือหมู่บ้าน) [ 10 ก.ค. 2566 ]114
48 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.7 บ้านอ้อยช้าง (สายทิศเหนือหมู่บ้าน) [ 7 ก.ค. 2566 ]35
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยช้าง ม.7 (สายทางบ้านอ้อยช้าง-บ้านหนองเซียงโข่) [ 4 ก.ค. 2566 ]39
50 ประกาศประกวดราคา และราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.8-บ้านโนนแดง [ 30 มิ.ย. 2566 ]44
51 ประกาศประกวดราคา และราคากลาง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านอ้อยช้าง ท.7 (สายทางบ้านอ้อยช้าง-บ้านหนองเซียงโข่) [ 23 มิ.ย. 2566 ]36
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.11 บ้านดอนหัน (สายถนน 202-วัดบ้านดอนหัน) [ 7 มิ.ย. 2566 ]44
53 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านดอนหัน (สายถนน 202-วัดบ้านดอนหัน) [ 7 มิ.ย. 2566 ]25
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองหัวฝาย) [ 19 พ.ค. 2566 ]94
55 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านหัวฝาย ม.13 (สายรอบหนองหัวฝาย) [ 15 พ.ค. 2566 ]26
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายดอนแปะ-โนนแดง) [ 19 เม.ย. 2566 ]25
57 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายบ้านดอนแปะ-โนนแดง) [ 11 เม.ย. 2566 ]22
58 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (รอบหนองน้อย) [ 4 เม.ย. 2566 ]25
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (รอบหนองน้อย) [ 4 เม.ย. 2566 ]23
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.14 บ้านโนนแดง (สายโนนแดง-บ้านโสก) [ 28 มี.ค. 2566 ]32
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11