องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 174 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.11 บ้านดอนหัน (สายถนน 202-วัดบ้านดอนหัน) [ 7 มิ.ย. 2566 ]17
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองหัวฝาย) [ 19 พ.ค. 2566 ]89
23 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านหัวฝาย ม.13 (สายรอบหนองหัวฝาย) [ 15 พ.ค. 2566 ]14
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายดอนแปะ-โนนแดง) [ 19 เม.ย. 2566 ]20
25 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายบ้านดอนแปะ-โนนแดง) [ 11 เม.ย. 2566 ]17
26 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (รอบหนองน้อย) [ 4 เม.ย. 2566 ]19
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (รอบหนองน้อย) [ 4 เม.ย. 2566 ]19
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.14 บ้านโนนแดง (สายโนนแดง-บ้านโสก) [ 28 มี.ค. 2566 ]21
29 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโสก) [ 27 มี.ค. 2566 ]105
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) [ 20 มี.ค. 2566 ]116
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดิน ม.11 บ้านดอนหัน (สายหนองถั่วแปบ- อบต.โนนประดู่) [ 17 มี.ค. 2566 ]18
32 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดิน ม.11 บ้านดอนหัน (สายหนองถัวแปบ-อบต.โนนประดู่) [ 16 มี.ค. 2566 ]18
33 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) [ 16 มี.ค. 2566 ]99
34 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.4 (สายบ้านโสก-โคกเพ็ด) [ 2 มี.ค. 2566 ]20
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายบ้านโสก-โคกเพ็ด) [ 2 มี.ค. 2566 ]17
36 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ (คุ้มรักษ์ธรรม) [ 27 ก.พ. 2566 ]27
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ (คุ้มรักษ์ธรรม) [ 27 ก.พ. 2566 ]26
38 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย ม.2 (สายรอบบ้าน) [ 23 ก.พ. 2566 ]95
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.2 บ้านเพ็ดน้อย (สายรอบบ้าน) [ 23 ก.พ. 2566 ]24
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 บ้านดอนแปะ (สายบ้านร.ต.อ.คุณากร) [ 14 ก.พ. 2566 ]25
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9