องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 206 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายกลางบ้าน) [ 18 เม.ย. 2567 ]4
2 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนน คสล. บ้านโสก ม.4 (สายกลางบ้าน) [ 11 เม.ย. 2567 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองน้ำ) [ 5 เม.ย. 2567 ]3
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองน้ำ) [ 3 เม.ย. 2567 ]4
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.12 บ้านกุดจอก (คุ้มนายเก้า) [ 26 มี.ค. 2567 ]5
6 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.12 บ้านกุดจอก (คุ้มนายเก้า) [ 25 มี.ค. 2567 ]6
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.7 บ้านอ้อยช้าง (สายศาลากลางบ้าน-ทิศเหนือหมู่บ้าน) [ 21 มี.ค. 2567 ]6
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.10 บ้านคูมะค่า (สายคุ้มหนองไข่น้ำ-ทางหลวง 202) [ 21 มี.ค. 2567 ]6
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 บ้านโคกเพ็ด (สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน) [ 6 มี.ค. 2567 ]18
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายดอนแปะ-โนนแดง) [ 5 มี.ค. 2567 ]7
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายดอนแปะ-ดนนแดง) [ 4 มี.ค. 2567 ]6
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนหินคลุก. ม.9 บ้านดอนแปะ (สายหนองระเริงเสว-ทิศตะวันออกหมู่บ้าน) [ 29 ก.พ. 2567 ]6
13 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน [ 27 ก.พ. 2567 ]9
14 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน [ 22 ก.พ. 2567 ]12
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายทิศตะวันตกเรียบคลองอีสานเขียว) [ 20 ก.พ. 2567 ]9
16 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านโสก (สายทิศตะวันตกเรียบคลองอีสานเขียว) [ 19 ก.พ. 2567 ]12
17 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11 (สายถนน 202-หนองถั่วแปบ) [ 19 ก.พ. 2567 ]6
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11 (สายถนน 202-หนองถั่วแปบ) [ 19 ก.พ. 2567 ]6
19 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (สายบ้านหนองเซียงโข่-บ้านโนนแดง) [ 5 ก.พ. 2567 ]15
20 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ [ 29 ม.ค. 2567 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11