องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 172 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]33
122 ประกาศเรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2563 ]35
123 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี [ 27 ม.ค. 2563 ]34
124 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]35
125 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]31
126 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา [ 13 ธ.ค. 2562 ]73
127 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]33
128 ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]32
129 ประกาศสภาอบต.กุดจอก เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]32
130 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]37
131 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ต.ค. 2562 ]32
132 รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการด้านเสริมสร้างคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]35
133 รายงานการปิดบัญชีด้วยระบบE - laas ประจำปีงปบระมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]31
134 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 27 ก.ย. 2562 ]37
135 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]37
136 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]30
137 อบต.กุดจอก ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยง รุ่นที่ 2 [ 16 ก.ค. 2562 ]38
138 อบต.กุดจอก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมในหัวข้อ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ บรรยายโดย ผอ.ปปท.เขต 3 [ 15 ก.ค. 2562 ]31
139 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) [ 4 มิ.ย. 2562 ]35
140 ขอเชิญประชุมการทบทวนแผนพ้ฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ [ 29 พ.ค. 2562 ]41
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9