องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 กิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]59
82 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรัฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]86
83 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]25
84 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]95
85 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]53
86 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]52
87 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 25 ต.ค. 2564 ]47
88 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 19 ต.ค. 2564 ]72
89 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]45
90 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]58
91 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]82
92 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 29 ก.ย. 2564 ]54
93 ประชามสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ [ 27 ก.ย. 2564 ]50
94 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2564 ]49
95 ประชาสัมพันธฺเชิญชวนร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 20 ก.ย. 2564 ]82
96 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 16 ก.ย. 2564 ]51
97 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]72
98 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]52
99 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]52
100 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 25 มิ.ย. 2564 ]77
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12