องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 19 ต.ค. 2564 ]69
82 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]42
83 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]54
84 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2564 ]78
85 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 29 ก.ย. 2564 ]50
86 ประชามสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ [ 27 ก.ย. 2564 ]47
87 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2564 ]46
88 ประชาสัมพันธฺเชิญชวนร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ [ 20 ก.ย. 2564 ]79
89 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารประกอบการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 16 ก.ย. 2564 ]47
90 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]69
91 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]48
92 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]47
93 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 25 มิ.ย. 2564 ]73
94 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ [ 15 มิ.ย. 2564 ]40
95 ประกาศ เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 15 มิ.ย. 2564 ]68
96 ประชาสัมพันธ์ แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 11 มิ.ย. 2564 ]69
97 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]57
98 ประชาสัมพันธ์กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในพื้นที่ตำบลกุดจอก [ 27 พ.ค. 2564 ]49
99 ประกาศ เรื่องรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 13 พ.ค. 2564 ]72
100 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]52
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12