องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) [ 20 ก.ค. 2565 ]58
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง่านจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) [ 18 ก.ค. 2565 ]51
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 18 ก.ค. 2565 ]50
64 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน [ 28 มิ.ย. 2565 ]46
65 ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไขครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕ [ 23 มิ.ย. 2565 ]42
66 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 20 มิ.ย. 2565 ]55
67 กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา [ 2 มิ.ย. 2565 ]21
68 ประกาศ เรื่อง การรับโฮน(ย้่าย)พนักงานส่วนตำบล สายงานบริหาร [ 19 พ.ค. 2565 ]43
69 ประชาสัมพันธ็เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 11 เม.ย. 2565 ]61
70 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 24 มี.ค. 2565 ]58
71 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ก.พ. 2565 ]59
72 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสภา อบต.สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 10 ก.พ. 2565 ]134
73 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2565) [ 24 ม.ค. 2565 ]92
74 กิจกรรม นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 11 ม.ค. 2565 ]53
75 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรัฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]81
76 ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ม.ค. 2565 ]21
77 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 5 ม.ค. 2565 ]89
78 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 22 พ.ย. 2564 ]49
79 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]49
80 ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 25 ต.ค. 2564 ]44
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12