องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 242 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทเบียนเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2561 ]46
222 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]83
223 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑(วันปิยมหาราช) [ 19 ต.ค. 2561 ]88
224 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า [ 1 ต.ค. 2561 ]53
225 ประกาศ เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 28 ก.ย. 2561 ]45
226 ประชาสัมพันธ์ช่องทาง Line อบต.กุดจอก [ 28 ก.ย. 2561 ]97
227 ประกาศ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2561 ]48
228 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2561 ]68
229 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ส.ค. 2561 ]105
230 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ [ 31 ส.ค. 2561 ]94
231 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพรและการทำปลาส้ม [ 20 มิ.ย. 2561 ]75
232 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 28 พ.ค. 2561 ]44
233 ขอเชิญประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 28 พ.ค. 2561 ]49
234 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯlสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ [ 28 พ.ค. 2561 ]47
235 ขอเชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 23 ม.ค. 2561 ]94
236 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]45
237 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ชั้น ๒ [ 12 ต.ค. 2560 ]43
238 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2560 ]57
239 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]44
240 ประกาศ เรื่องสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2560 ]45
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13