องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ 28 พ.ค. 2561 ]37
222 ขอเชิญประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 28 พ.ค. 2561 ]43
223 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯlสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ [ 28 พ.ค. 2561 ]42
224 ขอเชิญชวนสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 23 ม.ค. 2561 ]88
225 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]40
226 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ชั้น ๒ [ 12 ต.ค. 2560 ]38
227 ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ [ 11 ต.ค. 2560 ]51
228 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]39
229 ประกาศ เรื่องสรุปรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 9 ต.ค. 2560 ]40
230 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 29 ก.ย. 2560 ]48
231 ประชาสัมพันธ์ เว็บไซค์ อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา [ 19 ก.ย. 2560 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12