องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]74
202 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ [ 29 มี.ค. 2562 ]75
203 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 28 ก.พ. 2562 ]47
204 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.พ. 2562 ]88
205 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]336
206 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 ก.พ. 2562 ]67
207 ประกาศ เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ๒๕๖๒ [ 31 ม.ค. 2562 ]69
208 ขอเชิญร่วมโครงการแผนปฏิบัตืการ ๖๐ วัน แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 8 ม.ค. 2562 ]83
209 ขอประชาสัมพันธ์ "การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาตจำนวน ๔ กระบวนงาน และให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ [ 10 ธ.ค. 2561 ]87
210 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทเบียนเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2561 ]40
211 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]77
212 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑(วันปิยมหาราช) [ 19 ต.ค. 2561 ]82
213 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า [ 1 ต.ค. 2561 ]46
214 ประกาศ เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 28 ก.ย. 2561 ]38
215 ประชาสัมพันธ์ช่องทาง Line อบต.กุดจอก [ 28 ก.ย. 2561 ]84
216 ประกาศ เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2561 ]41
217 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ย. 2561 ]62
218 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ส.ค. 2561 ]98
219 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ [ 31 ส.ค. 2561 ]87
220 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพรและการทำปลาส้ม [ 20 มิ.ย. 2561 ]66
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12