องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]48
202 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]50
203 อบต.กุดจอก ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยง รุ่นที่ 2 [ 16 ก.ค. 2562 ]82
204 อบต.กุดจอก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมในหัวข้อ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ บรรยายโดย ผอ.ปปท.เขต 3 [ 15 ก.ค. 2562 ]100
205 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) [ 4 มิ.ย. 2562 ]53
206 ขอเชิญประชุมการทบทวนแผนพ้ฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ [ 29 พ.ค. 2562 ]111
207 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]78
208 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 24 เม.ย. 2562 ]79
209 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ [ 29 มี.ค. 2562 ]80
210 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ [ 28 ก.พ. 2562 ]50
211 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ [ 12 ก.พ. 2562 ]93
212 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]359
213 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๒ [ 4 ก.พ. 2562 ]70
214 ประกาศ เรื่องสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน ๒๕๖๒ [ 31 ม.ค. 2562 ]73
215 ขอเชิญร่วมโครงการแผนปฏิบัตืการ ๖๐ วัน แผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 8 ม.ค. 2562 ]87
216 ขอประชาสัมพันธ์ "การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาตจำนวน ๔ กระบวนงาน และให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ ๒ โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ [ 10 ธ.ค. 2561 ]92
217 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทเบียนเดือนพฤษจิกายน ๒๕๖๒ [ 30 พ.ย. 2561 ]44
218 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ [ 31 ต.ค. 2561 ]82
219 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑(วันปิยมหาราช) [ 19 ต.ค. 2561 ]86
220 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า [ 1 ต.ค. 2561 ]52
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12