องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศเรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2563 ]53
182 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี [ 27 ม.ค. 2563 ]76
183 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]92
184 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]45
185 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา [ 13 ธ.ค. 2562 ]384
186 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]72
187 ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]80
188 ประกาศสภาอบต.กุดจอก เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]45
189 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]49
190 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ต.ค. 2562 ]47
191 รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการด้านเสริมสร้างคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]47
192 รายงานการปิดบัญชีด้วยระบบE - laas ประจำปีงปบระมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]79
193 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 27 ก.ย. 2562 ]197
194 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]45
195 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 30 ก.ค. 2562 ]46
196 อบต.กุดจอก ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมโครงการสร้างความตระหนักรู้การป้องกันการทุจริตฯ ให้แก่ข้าราชการกลุ่มเสี่ยง รุ่นที่ 2 [ 16 ก.ค. 2562 ]78
197 อบต.กุดจอก ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมในหัวข้อ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ บรรยายโดย ผอ.ปปท.เขต 3 [ 15 ก.ค. 2562 ]94
198 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหา และเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ) [ 4 มิ.ย. 2562 ]49
199 ขอเชิญประชุมการทบทวนแผนพ้ฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๕ [ 29 พ.ค. 2562 ]108
200 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]72
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12