องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 238 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 7 เม.ย. 2563 ]89
182 ประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว [ 21 มี.ค. 2563 ]90
183 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]79
184 ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 ก.พ. 2563 ]57
185 ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 ก.พ. 2563 ]58
186 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำเเหล่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 9 ก.พ. 2563 ]53
187 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]91
188 ประกาศเรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 3 ก.พ. 2563 ]57
189 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปี [ 27 ม.ค. 2563 ]80
190 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]99
191 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]50
192 ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา [ 13 ธ.ค. 2562 ]402
193 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]75
194 ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]83
195 ประกาศสภาอบต.กุดจอก เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]48
196 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]53
197 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 ต.ค. 2562 ]53
198 รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการด้านเสริมสร้างคุณธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]50
199 รายงานการปิดบัญชีด้วยระบบE - laas ประจำปีงปบระมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]81
200 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 27 ก.ย. 2562 ]203
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12