องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ [ 7 มิ.ย. 2564 ]44
42 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ [ 5 พ.ค. 2564 ]43
43 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ของ อบต.กุดจอก รอบ ๖ เดือนแรก( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) [ 2 เม.ย. 2564 ]47
44 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ [ 1 เม.ย. 2564 ]44
45 รายงานข้อมูลสุิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ [ 2 มี.ค. 2564 ]39
46 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ [ 2 ก.พ. 2564 ]67
47 รายงานข้อมูลสถิติในการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ [ 12 ม.ค. 2564 ]65
48 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ [ 15 ธ.ค. 2563 ]46
49 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2563 ]41
50 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]44
51 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ [ 2 ก.ย. 2563 ]42
52 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 3 ส.ค. 2563 ]42
53 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ [ 10 ก.ค. 2563 ]40
54 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ [ 18 มิ.ย. 2563 ]40
55 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]41
56 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]41
57 รายงานข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]45
58 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 4 ก.พ. 2563 ]42
59 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]50
60 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]41
 
|1|2หน้า 3|4