องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ [ 4 พ.ย. 2565 ]53
22 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ของอบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ [ 3 ต.ค. 2565 ]60
23 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) [ 3 ต.ค. 2565 ]45
24 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.ย. 2565 ]53
25 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 5 ส.ค. 2565 ]57
26 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ [ 4 ก.ค. 2565 ]53
27 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 15 มิ.ย. 2565 ]55
28 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ [ 6 พ.ค. 2565 ]63
29 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) [ 7 เม.ย. 2565 ]47
30 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]54
31 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ [ 7 มี.ค. 2565 ]51
32 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ [ 8 ก.พ. 2565 ]50
33 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ [ 4 ม.ค. 2565 ]63
34 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ [ 1 ธ.ค. 2564 ]54
35 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ [ 1 พ.ย. 2564 ]41
36 สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน -๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) [ 4 ต.ค. 2564 ]49
37 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการอบต.กุดจอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2564 ]44
38 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ [ 1 ก.ย. 2564 ]43
39 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ อบต.กุดจอก ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 2 ส.ค. 2564 ]42
40 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำเดือนมิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]39
 
|1หน้า 2|3|4