องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ประกาศ / คำสั่ง
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 3 พ.ค. 2564 ]50
22 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.กุดจอก [ 26 มี.ค. 2564 ]80
23 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]48
24 ประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 23 พ.ย. 2563 ]84
25 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 29 ต.ค. 2563 ]41
26 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]47
27 ประกาศ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติ อบต.ที่ออกตาม พรบ.การสาธารณสุข 2535 [ 10 ส.ค. 2563 ]72
28 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]50
29 ประกาศ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]43
30 ปรกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุม สมัยวิสามัญที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ [ 15 มิ.ย. 2563 ]43
31 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]44
32 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]42
33 ประกาศสภาอบต.กุดจอก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]49
34 ประกาศอำเภอบัวใหญ่ เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]71
35 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 26 ก.ค. 2562 ]48
36 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 24 เม.ย. 2562 ]49
37 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ [ 4 ก.พ. 2562 ]50
 
|1หน้า 2