องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 [ 28 มิ.ย. 2564 ]25
82 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11 [ 24 มิ.ย. 2564 ]21
83 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.12 [ 24 มิ.ย. 2564 ]20
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.5 [ 9 มิ.ย. 2564 ]21
85 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.5 [ 7 มิ.ย. 2564 ]23
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.7 บ้านอ้อยช้าง [ 7 พ.ค. 2564 ]21
87 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา ม.7 บ้านอ้อยช้าง [ 6 พ.ค. 2564 ]22
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองปรือ ม.6 (สายบ้านหนองปรือ-บ้านหนองเซียงโข่) [ 21 เม.ย. 2564 ]21
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านหนองปรือ ม.6 (สายบ้านหนองปรือ-บ้านหนองเซียงโข่) [ 21 เม.ย. 2564 ]23
90 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านอ้อยช้าง ม.7 [ 29 มี.ค. 2564 ]46
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านอ้อยช้าง ม.7 [ 29 มี.ค. 2564 ]23
92 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านคูมะค่า ม.10 (สายบ้านคูมะค่า-คุ้มหนองกระโดน) [ 5 มี.ค. 2564 ]46
93 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านดอนหัน ม.11 (สายถนน 202-บ้านดอนหัน) [ 5 มี.ค. 2564 ]50
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านคูมะค่า ม.10 สายคูมะค่า ม.12 (นานายสายนต์ ทุดปอ) [ 16 ก.พ. 2564 ]25
95 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน บ้านคูมะค่า ม.10 สายคูมะค่า ม.12 (นานายสายนต์ ทุดปอ) [ 15 ก.พ. 2564 ]51
96 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]49
97 สรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจ่ายตามข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]22
98 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]24
99 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.ม.10 (คูมะค่า-หนองกระโดน) [ 10 ก.ค. 2563 ]44
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6 (สายหนองปรือ-โนนพลวง) [ 23 มิ.ย. 2563 ]53
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8