องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านคูมะค่า ม.10 (คุ้มหนองไข่น้ำ)

    รายละเอียดข่าว

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 182.00 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางดินถมพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย โดยมีพิ้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 728.00 ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด)    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านคูมะค่า ม.10 (คุ้มหนองไข่น้ำ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง