องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด

    รายละเอียดข่าว

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. ไห่ทางดินถมพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย โดยมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอกกำหนด)

งบประมาณ 500,000.- บาท

ราคากลาง 500,000.- บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง