องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโสก)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล. บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโสก)
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง