องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านเพ็ดน้อย ม.2 (ซอยรอบบ้าน)

    รายละเอียดข่าว

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 91.00 ม. หนา 0.15 ม.  ไหล่ทางดินถมพร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย โดยมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 364.00 ตร.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กุดจอก กำหนด)

งบประมาณ 200,000 บาท

ราคากลาง 200,000 บาท    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านเพ็ดน้อย ม.2 (ซอยรอบบ้าน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง