องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนแดง เชื่อมบ้านดอนแปะ ม.8

    รายละเอียดข่าว

โดยทำการซ่อมแซมถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ยาว 835.00 ม. หนา 0.10 ม. โดยมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 440.00 ลบ.ม. และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.กุดจอก)    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโนนแดง เชื่อมบ้านดอนแปะ ม.8
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง