องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8-โนนแดง [ 17 มี.ค. 2565 ]24
62 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านโคกเพ็ด ม.3 (สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน) [ 16 มี.ค. 2565 ]22
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (ถนนบ้านโสก 8) [ 11 มี.ค. 2565 ]21
64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านหนองปรือ ม.6 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 9 มี.ค. 2565 ]22
65 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.6 บ้านหนองปรือ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) [ 9 มี.ค. 2565 ]49
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านโสก ม.4 (ถนนบ้านโสก 8) [ 7 มี.ค. 2565 ]25
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.7 บ้านอ้อยช้าง [ 9 ก.พ. 2565 ]22
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านงิ้วใหม่ ม.1 (ถนนงิ้วใหม่ 10) [ 8 ก.พ. 2565 ]21
69 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) บ้านงิ้วใหม่ ม.1 (ถนนงิ้วใหม่ 10) [ 31 ม.ค. 2565 ]22
70 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.7 บ้านอ้อยช้าง [ 31 ม.ค. 2565 ]21
71 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]22
72 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]21
73 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]49
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ ม.9 [ 17 ก.ย. 2564 ]19
75 ประกาศราคากลางก่อสร้างลานคสล.เอนกประสงค์ ม.9 [ 14 ก.ย. 2564 ]21
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.14 [ 7 ก.ย. 2564 ]22
77 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.14 [ 6 ก.ย. 2564 ]21
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.8 [ 3 ก.ย. 2564 ]22
79 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ม.8 [ 1 ก.ย. 2564 ]24
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.11 [ 28 มิ.ย. 2564 ]21
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8