องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.13 บ้านหัวฝาย (สายรอบหนองหัวฝาย) [ 19 พ.ค. 2566 ]5
2 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล) บ้านหัวฝาย ม.13 (สายรอบหนองหัวฝาย) [ 15 พ.ค. 2566 ]2
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.8 บ้านดอนแปะ (สายดอนแปะ-โนนแดง) [ 19 เม.ย. 2566 ]4
4 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนแปะ ม.8 (สายบ้านดอนแปะ-โนนแดง) [ 11 เม.ย. 2566 ]4
5 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (รอบหนองน้อย) [ 4 เม.ย. 2566 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (รอบหนองน้อย) [ 4 เม.ย. 2566 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.14 บ้านโนนแดง (สายโนนแดง-บ้านโสก) [ 28 มี.ค. 2566 ]7
8 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนแดง ม.14 (สายโนนแดง-บ้านโสก) [ 27 มี.ค. 2566 ]55
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) [ 20 มี.ค. 2566 ]59
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดิน ม.11 บ้านดอนหัน (สายหนองถั่วแปบ- อบต.โนนประดู่) [ 17 มี.ค. 2566 ]6
11 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดิน ม.11 บ้านดอนหัน (สายหนองถัวแปบ-อบต.โนนประดู่) [ 16 มี.ค. 2566 ]6
12 ประกาศราคากลางวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) [ 16 มี.ค. 2566 ]49
13 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.4 (สายบ้านโสก-โคกเพ็ด) [ 2 มี.ค. 2566 ]8
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายบ้านโสก-โคกเพ็ด) [ 2 มี.ค. 2566 ]7
15 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคสล.ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ (คุ้มรักษ์ธรรม) [ 27 ก.พ. 2566 ]16
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ (คุ้มรักษ์ธรรม) [ 27 ก.พ. 2566 ]15
17 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านเพ็ดน้อย ม.2 (สายรอบบ้าน) [ 23 ก.พ. 2566 ]47
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.2 บ้านเพ็ดน้อย (สายรอบบ้าน) [ 23 ก.พ. 2566 ]13
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.8 บ้านดอนแปะ (สายบ้านร.ต.อ.คุณากร) [ 14 ก.พ. 2566 ]16
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.10 บ้านคูมะค่า (ซอยบ้านนายสมพงษ์) [ 14 ก.พ. 2566 ]17
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8