องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]48
22 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2564 ]70
23 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2564 ]45
24 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]49
25 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 [ 19 ส.ค. 2563 ]49
26 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]48
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 18 มิ.ย. 2563 ]45
28 รายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ [ 13 พ.ค. 2563 ]45
29 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 12 ก.พ. 2563 ]44
30 สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 15 พ.ย. 2562 ]44
31 ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 31 ต.ค. 2562 ]44
32 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 ส.ค. 2562 ]43
33 สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 5 ส.ค. 2562 ]72
34 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]47
35 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 พ.ค. 2562 ]48
36 สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]43
37 รายงานประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจำปี ๒๕๖๒ [ 14 ก.พ. 2562 ]45
38 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]47
39 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจอก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 20 ต.ค. 2560 ]41
40 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ [ 11 ต.ค. 2560 ]44
 
|1หน้า 2|3