องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 23 พ.ย. 2563 ]45
22 ประกาศ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 1 ต.ค. 2563 ]76
23 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) และรอบการประเมินที่ 2(วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวั [ 30 ก.ย. 2563 ]44
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2 ) [ 1 เม.ย. 2563 ]41
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ [ 7 ก.พ. 2563 ]44
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1 ) [ 1 เม.ย. 2562 ]46
27 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐ [ 10 ม.ค. 2562 ]72
28 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 1 ก.พ. 2561 ]45
 
|1หน้า 2