องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล


แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเดือน เมษายน -กันยายน ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเดือน เมษายน -กันยายน ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ