องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ