องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 
บันทึกข้อความ แจ้งเรื่องรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ