องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


ประกาศ เรื่องแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่องแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ