องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
ภาษีป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ประกาศบัญชีราคาประเมินทินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีราคาประเมินทินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2564
 
ประกาศ ภดส1 ประจำปี 2564 สิ่งปลูกสร้าง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.1
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.2
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.3
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.4
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.5
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.6
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.7
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.8
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.9
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.10
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.11
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.12
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ม.13
ภาษีที่ดิน(เกษตร) ม.1
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.1)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.2)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.3)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.4)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.5)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.6)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.7)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.8)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.9)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.10)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.11)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.12)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.13)
ภาษีที่ดิน(เกษตร ม.14)
ภาษีที่ดิน(เกษตร 6.1 )
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง