องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้


ประกาศบัญชีราคาประเมินทินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศบัญชีราคาประเมินทินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.1) ประจำปี 2564
 
หมู่ 1
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง